missie, visie en doelstelling

Leerlingen die de overstap van groep 8 van de basisschool naar het voortgezet onderwijs maken, krijgen te maken met grote veranderingen. Het schoolsysteem, het massale karakter, elk uur een andere docent, nieuwe klasgenoten, zijn maar enkele van deze veranderingen.

 

onze kracht

Juniorcollege Halderberge ziet kansen om deze leerlingen al tijdens hun basisschooltijd te helpen en de overstap zo prettig mogelijk te laten verlopen. Doordat Juniorcollege Halderberge een samenwerking is tussen basis- en voortgezet onderwijs in de regio is zijn we in de unieke positie om leerlingen ondersteuning op maat te bieden. Hierbij volgen ze een persoonlijke leerroute met aandacht voor persoons- en talentontwikkeling. Of het nu gaat om het vergroten van zelfvertrouwen, competentiegevoel, hulp bij plannen van huiswerk, uitdagend werk of het ontmoeten van leeftijdgenoten van andere scholen.

 

doelgroep

Juniorcollege richt zich op leerlingen van groep 7-8 en leerlingen uit het VO leerjaar 1 en 2. We willen leerlingen door middel van een specifiek aanbod, waarin ervaren en handelen een centrale rol spelen, uitdagen, inspireren en stimuleren, door ze hun talenten te laten ontdekken en samen te laten werken met medeleerlingen, school, ouders en het bedrijfsleven.

Voor alle leerlingen is ons programma een meerwaarde. Om kansengelijkheid te bevorderen wordt specifiek aandacht besteed aan leerlingen die:

–              In groep 7/8 aan hun cognitieve top zitten

–              In groep 7/8 te weinig uitdaging in het aanbod ervaren

 

Juniorcollege Halderberge ziet het als  haar missie deze leerlingen hierin te begeleiden om zo een goede start te maken met een nieuwe fase in het leven: “De Middelbare”.

 

Het creëren van “een ononderbroken ontwikkelingsproces voor elke leerling”, zodat deze zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen en succesvol kan worden in hetgeen hij/zij goed is.

Juniorcollege