Onze werkwijze

vakoverstijgende projecten

In onze werkwijze staat coaching centraal. We willen leerlingen actief begeleiden in hun ontwikkeling. Dit binnen een inspirerende leeromgeving, die aansluit op de leerontwikkeling. Dat willen we onder andere doen door vakoverstijgende projecten, waarbij leerlingen worden uitgedaagd met een probleem en zelf met oplossingen moeten komen. Daarbij hebben we gekozen voor een nomadisch karakter. Daarmee bedoelen we dat we niet gebonden zijn aan een vaste plaats. Het ene moment bevinden onze leerlingen zich in een praktijklokaal, om plannen vorm te geven of om workshop te volgen van vakleerkrachten. Het andere moment bevinden leerlingen zich in de praktijk, om van plaatselijke ondernemers of vakspecialisten uit het bedrijfsleven advies in te winnen en plannen te presenteren.

Lees meer over onze projecten

Leerlijnkaarten

De eerste stappen die gezet zijn om het Junior College succesvol te laten zijn in zijn opzet is de ontwikkeling van een werkmap, met als inhoud leerlijnkaarten en een checklist ‘van PO- naar VO’.

Binnen de werkgroep van het Junior College werd geconstateerd dat leerlijnen van het PO naar het VO niet altijd goed aansluiten. Daarop zijn er leerlijnkaarten van de kernvakken Nederlands, Rekenen/Wiskunde en Engels ontwikkeld die als handvat kunnen dienen voor de leerkrachten van de hoogste groepen binnen het PO. Omdat de ontwikkeling van het Junior College nog in de beginfase staat, participeert nog niet elke school binnen deze samenwerking. Het ligt binnen de ambitie van Junior College iedereen mee te laten profiteren. Als eerste handreiking heeft daarom elke school van Borgesius en OBO een exemplaar mogen ontvangen. Uiteindelijk heeft het Junior College de ambitie dat ook andere scholen zich aansluiten bij de samenwerking, om zogenaamde olievlekwerking te bewerkstelligen.

uitwisseling

Aan de hand van een thema zullen een aantal lessen op de basisschool worden verzorgd door docenten van het voortgezet onderwijs. Binnen dit thema komen vakgebieden aan bod die voor veel basisschoolleerlingen nieuw zijn.
Op deze manier maken de leerlingen kennis met nieuwe vakgebieden en nieuwe docenten binnen hun vertrouwde schoolomgeving.
Docenten van de middelbare komen binnen op basisscholen en kunnen zien hoe er gewerkt wordt. Op deze manier kunnen zij ervaren wat de overgang naar het VO betekent voor deze kinderen. Het eerste contact tussen PO en VO docenten wordt dan gelegd.

In het voorjaar van 2021 zal er gestart worden met deze lessen middels een pilot op Basisschool Uniek in Hoeven. Mits de omstandigheden het toelaten dat er les gegeven wordt. Leerlingen uit het VO zullen de lessen ondersteunen. Zij kunnen de docenten helpen bij het verwerken van de lesstof die aangeboden wordt en kunnen hun ervaringen van de overgang naar het VO bespreekbaar maken met toekomstige brugklassers.

Juniorcollege